הועדה המקומית לתכנון ובניה גבעות אלונים اللجنة المحلية للتنظيم والبناء جفعوت الونيم