הוועדה המקומית לתכנון ובניה גבעות אלונים
اللجنة المحلية للتنظيم والبناء جفعوت الونيم

דבר יו”ר הועדה

ועדת “גבעת אלונים” הינה ועדה מרחבית לתכנון ובנייה המאגדת בתוכה את היישובים : שפרעם , אעבלין, כפר מנדא, כאוכב אבו אל-היג’א וביר אלמכסור.

בשנים האחרונות הוועדה נמצאת בתהליך יסודי של התייעלות והתמקצעות, עם מחויבות מלאה ואחריות לתושבים מאזור הוועדה ,למתן שירותים איכותיים נגישים וזמינים, תוך שמירה על עקרונות מחייבים וקווים מנחים, לרבות שקיפות ושוויוניות.

כיום, רוב העובדים בוועדה משתלמים בנושאים שונים 

כולל הרפורמות בחוק התכנון והבנייה.

אתר האינטרנט שודרג והונגש כך שניתן לעקוב אחר המידע המתעדכן באופן שוטף ולקבל טפסים רלוונטיים ללא צורך בהגעה למשרדי הוועדה, כמו כן, ניתן לקבל מידע על תכניות מפורטות, מעקב אחר טיפול בהיתרי בנייה ופרוטוקולים של ישיבת מליאת הוועדה ורשות הרישוי, כאשר המידע זמין בכל שעות היממה ובכל ימות השנה. השימוש באתר משפר את רמת הזמינות והקשר בין הוועדה לבין לקוחותיה ומאפשר מענה זמין וזריז יותר לפניות הציבור.

אני בטוח כי באמצעות עבודה יסודית, מקצועית ומשותפת נוכל להצעיד את הוועדה קדימה עם כלל יישוביה לדרך חדשה ולרמות גבוהות יותר.

עורסאן יאסין

יו”ר הוועדה