הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
הועדה המקומית לתכנון ובנייה גבעות אלונים - דף הבית

טפסים

על מנת לצפות בטפסים הרלוונטיים - לחצו על הנושא הרצוי:

1. תנאים להיתר + טפסים נלווים

  
התחייבות להריסה
טופס להגשת חישובים סטטים
תצהיר יציבות מבנה קיים
תצהיר מתכנן השלד
תצהיר של בעל זכות בנכס בקשר להיתר בנייה
תצהיר הסכמת בעלים

2. בקשה לאישור התחלת עבודה  + טפסים נלווים

  
בקשה לאישור תחילת עבודה
טופס 1-בקשה לאישור חיבור חשמל
טופס 2-הודעה על מינוי קבלן רשום אחראי לביצוע המבנה
טופס 3-הודעה על מינוי אחראי לביקורת
טופס 4 ימולא על ידי בעל ההיתר בצירוף תעודת קבלן רשום
טופס 5- הודעה על תחילת עבודה
טופס 6- תצהיר מודד מוסמך

3. בקשה לטופס 4 + טפסים נלווים

  
התחייבות להריסה
טופס 3 בקשה לאישור אספקת חשמל
טופס א- מינוי אחראי לביקורת
טופס ב - דיווח על עריכת ביקורת באתר בנייה
טופס ג- הודעה על קבלת אחריות לביקורת
תוספת רביעית תקנה 20א אחראי ממד
תעודת מדידה של מודד מוסמך (טופס מס' 1)
תעודת מדידה של מודד מוסמך (טופס מס' 2)
תעודת מדידה של מודד מוסמך (טופס מס' 3)
תצהיר קבלן רשום
תצהיר של אחראי לביצוע שלד הבניין

4. תעודת גמר / אכלוס

  
טופס 7 - סימון קווי בנין מיקום יסודות
טופס 8- לגמר יסודות מקלט ומרתף
טופס 9-לגמר שלד
טופס 10- לגמר בניין
טופס 11 - ימולא על ידי בעל ההיתר
טופס 12 - הצהרת קבלן רשום לגמר בנייה
טופס 13- תצהיר של האחראי לביצוע שלד המקלט
טופס 14-תצהיר על אחראי לביצוע שלד הבניין
טופס 15- אישור עורך הבקשה
טופס 16- המלצה למתן טופס 4
טופס 17- עדכון מפה לטופס 4
טופס 18-הצהרת מתכנן השלד
טופס 19-אישור חשמלאי מוסמך
טופס 20- ימולא על ידי בעל ההיתר
טופס מס 15

5. טופס להגשת תלונה

  
טופס להגשת תלונה חדש

6. הצטרפות למאגר היועצים הספקים והמתכננים

  
טופס הצטרפות למאגר היועצים הספקים והמתכננים
  
כתב שיפוי והתחייבות בלתי חוזר תכנית מפורטת


טפסים