הודעה לקהל- משרדי הוועדה היו סגורים ביום שני - 30.9.2019

תאריך: 24/09/2019