הריני להודיעכם בזאת שבתקופה בין 13/10/2019 עד 17/10/2019 משרדי הוועדה יהיו סגורים.

תאריך: 15/09/2019