הריני להודיעכם בזאת שבתקופה בין 11/08/2019 עד 22/08/2019 משרדי הוועדה יהיו סגורים

תאריך: 21/07/2019