הודעה בדבר פעילות הועדה במשך חודש הרמאדן

תאריך: 08/05/2019